[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

Magic Food Point ศูนย์อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ

thetastefood

Magic Food Point ศูนย์อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ

Magic Food Point ศูนย์อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นประเด็นให้พูดเรื่องอีกครั้งเรื่องอาหารแพงในสนามบิน โดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่หากกินในร้านปกติ เมนูทั่วๆไปก็ตกเป็นหลักร้อยไปจนถึงหลักพัน ซึ่งเป็นราคาที่สูง(มาก)ตามราคาปกติของสนามบินส่วนใหญ่ ชนิดที่หลายคนกินแล้วเข็ด กินแล้วไม่อิ่ม แต่กระเป๋าแฟบ แต่จำต้องกินเพราะว่าหิว!

MORE ...

อาหารสายยาง อาหารเหลวปั่นผสม สำหรับผู้ป่วย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

thetastefood

อาหารสายยาง อาหารเหลวปั่นผสม สำหรับผู้ป่วย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

อาหารสายยาง อาหารเหลวปั่นผสม สำหรับผู้ป่วย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย อาหารปั่นผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหลักที่ครบ 5 หมู่ ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ด้านโภชนาการเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารเหล่านี้ ได้สารอาหารหลักครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด

MORE ...

Magic Food Point ศูนย์อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ

thetastefood

Magic Food Point ศูนย์อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ

Magic Food Point ศูนย์อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นประเด็นให้พูดเรื่องอีกครั้งเรื่องอาหารแพงในสนามบิน โดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่หากกินในร้านปกติ เมนูทั่วๆไปก็ตกเป็นหลักร้อยไปจนถึงหลักพัน ซึ่งเป็นราคาที่สูง(มาก)ตามราคาปกติของสนามบินส่วนใหญ่ ชนิดที่หลายคนกินแล้วเข็ด กินแล้วไม่อิ่ม แต่กระเป๋าแฟบ แต่จำต้องกินเพราะว่าหิว!

MORE ...