[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง

thetastefood

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง ในปัจจุบันสาเหตุของการตายที่พบได้บ่อยที่สุดคือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจพบประมาณร้อยละ 50 ของประชากร เนื่องจากภาวะระดับไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ

MORE ...

Magic Food Point ศูนย์อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ

thetastefood

Magic Food Point ศูนย์อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ

Magic Food Point ศูนย์อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นประเด็นให้พูดเรื่องอีกครั้งเรื่องอาหารแพงในสนามบิน โดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่หากกินในร้านปกติ เมนูทั่วๆไปก็ตกเป็นหลักร้อยไปจนถึงหลักพัน ซึ่งเป็นราคาที่สูง(มาก)ตามราคาปกติของสนามบินส่วนใหญ่ ชนิดที่หลายคนกินแล้วเข็ด กินแล้วไม่อิ่ม แต่กระเป๋าแฟบ แต่จำต้องกินเพราะว่าหิว!

MORE ...

อาหารสายยาง อาหารเหลวปั่นผสม สำหรับผู้ป่วย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

thetastefood

อาหารสายยาง อาหารเหลวปั่นผสม สำหรับผู้ป่วย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

อาหารสายยาง อาหารเหลวปั่นผสม สำหรับผู้ป่วย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย อาหารปั่นผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหลักที่ครบ 5 หมู่ ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ด้านโภชนาการเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารเหล่านี้ ได้สารอาหารหลักครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด

MORE ...

Magic Food Point ศูนย์อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ

thetastefood

Magic Food Point ศูนย์อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ

Magic Food Point ศูนย์อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นประเด็นให้พูดเรื่องอีกครั้งเรื่องอาหารแพงในสนามบิน โดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่หากกินในร้านปกติ เมนูทั่วๆไปก็ตกเป็นหลักร้อยไปจนถึงหลักพัน ซึ่งเป็นราคาที่สูง(มาก)ตามราคาปกติของสนามบินส่วนใหญ่ ชนิดที่หลายคนกินแล้วเข็ด กินแล้วไม่อิ่ม แต่กระเป๋าแฟบ แต่จำต้องกินเพราะว่าหิว!

MORE ...